Diagnostika

Dôležitá je anamnéza, kde pátrame po pobyte v endemických oblastiach a rizikovom pohlavnom styku, klinický obraz lézií, dôkaz baktérií vo vzorke tkaniva. Kultivačný dôkaz calymmatobacterium granulomatis je veľmi ťažký a možný je len na kuracích embryách.V dif dg musíme odlíšiť condylomata lata, lymfogranuloma venereum, herpes genitalis, ulcus molle, karcinóm a ďalšie.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.