Klasifikácia a rozdelenie

Klasifikácia a rozdelenie

Na základe určitých odlišností v poradí génov sa v súčasnosti rozdeľujú HPV do skupín:
A – anogenitálne formy – papilomavírusy infikujúce sliznice a genitál
B – kožné formy (nongenital) - vyvolávajú epidermodyspláziu kože
C, D, E – vyvolávajú plantárne bradavice na nohách a bradavice dlaní

Ďalej sú infekcie HPV klasifikované podľa klinických prejavov na:

a) latentné (bezpríznakové) infekcie
b) subklinické
c) klinické

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.