Klinický obraz

Infekcia HPV vyvoláva na koži a slizniciach človeka lézie charakteru infekčných epiteliómov - bežných kožných bradavíc a genitálnych bradavíc a zriedkavo epidermodysplasia verruciformis (Lutz-Lewandowsky). Vo väčšine prípadov ide o benígne - nezhubné lézie, no môže dôjsť i k malígnemu zvrhnutiu – rakovina krčka maternice.

Medzi najčastejšie prejavy infekcie patria bradavice.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.