Zmena ordinačných hodín dňa 21.2.2020 v Bánovciach nad Bebravou a v Trenčíne.
Condylomata accuminata - kondylómy

Špicaté kondylómy sú vírusové infekčné epiteliómy prechodných slizníc a kože v genitálnej oblasti. Ide o exofytické lézie, ktoré sa u mužov nachádzajú predovšetkým v miestach so zvýšenou vlhkosťou, v oblasti prepucia, sulcus coronarius, ústia uretry, malé pysky ohanbia, perianálnej oblasti alebo na perineu. Najčastejšie typy sú HPV 6, 11, 42 a 44, no podstatné je, že niektoré typy majú onkogénny potenciál – HPV 16, 18. Plošné papulózne lézie nachádzame v oblastiach suchších, napr. na koži penisu. Najmenej časté sú uretrálne kondylómy, ktoré v 80% prípadoch postihujú uretru v úseku do 3 cm od vonkajšieho ústia a prejavujú sa predovšetkým zmenami prúdu moču, dyzúriou alebo krvavým výtokom z močovej rúry. Veľmi raritne sa môže pri uretrálnych kondylómoch vyskytovať aj kondylómy na stene močového mechúra. Faktory, ktoré k tomu prispievajú, sú zúžená predkožka - fimóza, chronický výtok z pošvy, chronická proktitída a pod. Prenos infekcie je možný priamo – pri pohlavnom styku alebo nepriamo, napr. vlhkým uterákom pod. Zo začiatku sa infekcia prejavuje v podobe drobných ružových papuliek, rastú do výšky a ich počet sa zvyšuje. Postupne môžu splývať do tumoróznych karfiolovitých útvarov belavej farby s rozbrázdeným povrchom. Kondylómy sú mäkkej konzistencie, často sú presiaknuté, pokryté zapáchajúcim sekrétom a pomerne ľahko krvácajú. Sú nebolestivé. Väčšina kondylómov je benígnych a môže aj spontánne ustúpiť. Zvláštnou formou sú tzv. obrovské kondylómy – condylomata gigantea, ktoré sú lokalizované v perianálnej oblasti alebo na predkožke, majú tendenciu k lokálne deštruktívnemu rastu a malígnemu zvrhnutiu na spinocelulárny karcinóm.

Veľký problém predstavuje fakt, že väčšina infekcií HPV je bezpríznakových! Iba v malom percente je infekcia symptomatická. To, či dôjde ku klinickej manifestácii ochorenia, závisí od imunitného systému človeka. Imunitný systém zdravého jedinca je schopný vírus z organizmu odstrániť. Účinnosť eliminácie vírusovej záťaže z organizmu súvisí s vekom daného jedinca. K prechodnej infekcii dochádza až u 80% mladých žien. S pribúdajúcim vekom klesá eliminačná schopnosť imunitného systému, a tým sa zvyšuje šanca vírusu udržať a prežívať v organizme – najmä u vysokorizikových HPV. To, či dôjde k rozvoju klinických príznakov ochorenia, závisí nielen od imunitného systému, ale aj od celkového stavu organizmu a vedľajších faktorov, ako je fajčenie, sexuálna promiskuita, trvalé stresujúce faktory, nesprávna životospráva a pod.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.