Klinický obraz a diagnostika

V ranom štádiu u infikovaných ľudí sa nemusia objaviť žiadne príznaky. V praxi sa odlišuje kvapavka tzv. horná a dolná. Klinický obraz sa odlišuje u mužov a žien. U mužov prebieha skôr akútne, zatiaľ čo ženy nemusia mať nijaké ťažkosti. Práve preto sa u mužov oveľa častejšie diagnostikuje kvapavka už v počiatočných štádiách.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.