ORDINAČNÉ HODINY POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV viac informácií nájdete tu.

Mykoplasmy a ureaplasmy

Názvom mykoplasmy sa označujú bežne baktérie bez tuhej bunkovej steny. Táto trieda obsahuje 4 rady, z ktorých dva majú význam pre humánnu patológiu. Ide predovšetkým o rad Mycoplasmatales a v menšej miere Acholeplasmatales.

Rad Mycoplasmatales obsahuje čeľaď Mycoplasmataceae s rodmi Mycoplasma a Ureaplasma. Do rodu Mycoplasma patrí približne 100 druhov, ktoré osídľujú hmyz, rastliny, živočíchy a človeka. Z ľudského klinického materiálu bolo vykultivovaných 16 druhov. Najčastejšie sú to: M. orale, M. salivarium, M. pneumoniae- dutina ústna a dýchacie cesty, M. hominis, M. fermentans, M.genitalium a M. penetrans-urogenitálny trakt.

Rod Ureaplasma obsahuje šesť druhov a u človeka sa nachádza iba Ureaplasma urealyticum.

Z vymenovaných sú len štyri považované za ľudské patogény: M.pneumoniae – nepatrí medzi pohlavne prenosné ochorenia, M.hominis, M.genitalium, U.urealyticum – pohlavne prenosné!

Prehľad ochorení vyvolávaných ľudskými mykoplasmami:

Mycoplasma pneumoniae Tracheobronchitída, atypická pneumónia
Mycoplasma hominis Pyelonefritída, zápalové ochorenie panvy,
popôrodná horúčka
Mycoplasma genitalium Non-gonoroická uretritída
Ureaplasma urealyticum Non-gonoroická uretritída
MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.