Inkubačná doba a epidemiológia sysfilisu

Inkubačná doba a epidemiológia syfilisu

Inkubačná doba syfilisu kolíše medzi 9 – 90 dňami. Už počas tohto asymptomatického obdobia sa objavuje diseminácia T. p. subs. pallidum a môže teda dôjsť k prenosu infekcie transfúziou krvi! Veľmi skoro po infekcii sa T. pallidum šíri systémovo. Priebeh je rýchly, o čom svedčí prienik T. pallidum cez genitálnu sliznicu do dermis už za 3 hodiny. K rozšíreniu T. pallidum dochádza v priebehu niekoľkých hodín až dvoch dní po inokulácii, teda ešte pred vývojom klinických príznakov – ulcerácie v bráne vstupu infekcie. Pravidelne sa pozoruje vstup baktérií do CNS, čo však neznamená automaticky neurosyfilis.

Minimálna infekčná dávka, ktorá po intradermálnej aplikácii dokáže infikovať človeka, je iba 10 baktérií.

Práve kvôli riziku prenosu infekcie krvou alebo na plod, sa syfilis aktívne vyhľadáva u darcov krvi a u tehotných žien. Vakcína, ktorá by chránila očkovaného pred syfilisom, neexistuje a jediná ochrana je dodržiavanie zásad bezpečného pohlavného styku. Celosvetovo sa epidemiologická situácia kontroly syfilisu zhoršuje, u nás zreteľne po roku 1990, čo je spojené okrem iného s prostitúciou, obzvlášť pouličnou a v užívaní drog v spojení s prostitúciou.

Najviac je infekčná primárna a sekundárna fáza infekcie, najmä vtedy, ak majú infikovaní jedinci vlhké kožné a slizničné lézie. Osoby v primárnom štádiu môžu byť infekčné aj skôr, ako sa takéto lézie vytvoria, kedy sa môže uskutočniť prenos tiež mikroskopickými trhlinkami počas pohlavného styku.

Primárne a sekundárne lézie sú pravdepodobne rovnako rizikové z hľadiska prenosu infekcie, ktorá je pri syfilise podľa štúdií asi 30 %. Avšak podľa epidemiologických pozorovaní sa syfilisom nakazí približne 50 % jedincov, ktorí boli v kontakte s infekčnými léziami. Riziko vzniku kongenitálneho syfilisu (prenos z matky na plod tzv. vertikálny prenos) sa odhaduje na 30 – 80 % u žien s včasným syfilisom.

Syfilis v súčasnosti

Aj v treťom tisícročí zostáva syfilis globálnou hrozbou. WHO (World Health Organization) odhaduje počet nových prípadov na 12 miliónov osôb ročne. Najviac ohrozené sú oblasti rozvojových zemí a zemí po rozpade Sovietskeho zväzu. Výskyt sa sústreďuje najmä do mestských aglomerácií a oblastí sexuálnej turistiky.

Za 20 % ulceratívnych lézií na genitále (tzv. GUD – genital ulcer disease) zodpovedá práve syfilis. Primárne syfilitické lézie pritom výrazne zvyšujú riziko prenosu vírusu HIV. Trendom súčasného šírenia syfilisu v západnej Európe, v USA a v Číne je rast počtu prípadov syfilis medzi skupinou mužov označovaných ako MSM – men having sex with men. Práve v tejto skupine mužov je častá už spomínaná koinfekcia HIV a syfilis, ktorá predstavuje podľa odhadov až 20% - 70%. V tejto skupine MSM sú primárne lézie syfilisu asi v 35% lokalizované mimo penisu, v oblastiach horšie prístupných vyšetreniu (rektum, perianálna oblasť, dutina ústna) a môžu mať atypický vzhľad. To všetko sťažuje diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku, v rámci ktorej treba odlíšiť lézie v urogenitálnej a anorektálnej oblasti herpetického pôvodu, mykotikckú, bakteriálnu infekciu (erysipel a mäkký vred) a traumu.

Zníženie incidencie syfilisu by bolo okrem iného spojené aj s ekonomickým prínosom. Pokles incidencie syfilisu a kvapavky v USA v rokoch 1990-2003 prinieslo úspory s odhadom až 5 miliárd USD, z toho 3,9 miliardy USD v nákladoch na HIV vo vzťahu k syfilisu a kvapavke.

Podľa Grasslyho sa v USA objavujú oscilácie epidémií v 11-ročných intervaloch, čo je dané, pravdepodobne, kolektívnou imunitou rizikovej populácie.

Výskyt syfilisu

V európskych krajinách, hlavne vo východnej Európe, sa od roku 1990 pozoruje stúpajúci trend vo výskyte získaného, tak aj vrodeného syfilisu. Vo Veľkej Británii, Nemecku, Holandsku a ďalších rozvinutých krajinách stúpa výskyt syfilisu od roku 2000 hlavne vďaka lokálnym epidémiám. V Českej republike nastal tak isto po roku 1990 zreteľný nárast syfilisu, ktorý vzrástol medzi rokmi 1990 – 2001 z 1,6 na 13, 6/100 000 osôb. Na Slovensku sa z roka na rok mení počet potvrdených prípadov syfilisu a podľa štatistík za posledných 5 rokov bolo približne 200 až 300 potvrdených prípadov ochorenia na syfilis ročne. Najviac pacientov podľa trvalého bydliska je v Bratislavskom a Košickom kraji. Veľkú rolu v šírení tohto ochorenia v populácii zohráva rizikové sexuálne správanie a príliv imigrantov z oblastí s vysokou incidenciou syfilisu.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.