Neskorý syfilis - terciárny syfilis

Týmto výrazom môžu byť niekedy označované ako latentné stavy infekcie staršie než jeden rok od počiatočných príznakov, tak prípadné prejavy ochorenia, ktoré sa vyvinú niekedy i po viac ako 40 rokoch latencie.

Syphilis tertiaria – terciárny syphilis

Terciárny syfilis je konečným štádiom neliečeného syfilisu, ktoré nadväzuje na sekundárny syfilis v 3.-5. roku infekcie, ale môže sa objaviť aj o 10-20 rokov po úvodnej infekcii. Vyskytoval sa často predovšetkým pred zavedením kauzálnej terapie. Neliečený syfilis prechádza do terciárneho štádia približne u tretiny infikovaných a má úmrtnosť asi 20 %.

Prejavy terciárneho syfilisu môžu nadobúdať tri podoby:

  • prejavuje sa ako gumma
  • kardiovaskulárny syfilis
  • neurosyfilis

Na koži sa terciárny syfilis prejavuje najčastejšie tuberóznym syfilidom – syphilis tuberosa, ktorý vytvára ostro ohraničené, hnedočervené hrbole veľkosti do 10 mm. Majú tendenciu sa šíriť nepravidelne do okolia a hoja sa centrálne atrofickou jazvou. Infiltráty sa môžu aj rozpadnúť do okrúhlych vredov s kolmými stenami a hnisovo povlečenou spodinou. Tieto nebolestivé útvary sa hoja pigmentovanou jazvou. V neskoršom období terciárneho syfilisu vzniká na koži gumma – syphilis gummosa. Spočiatku sa gumma javí ako tuhý, elastický a nebolestivý hrboľ veľkosti vajca, vznikajúci v podkožnom tkanive. Koža nad týmto útvarom postupne nadobúda lividnočervený odtieň. Postupne zmäkne, rozpadá sa, mení konzistenciu a glejovitý obsah vyteká otvorom v nekroticky rozpadnutej koži. Potom sa gumma rozpadá za vzniku hlbokého vredu, ktorý máva obličkovitý alebo podkovovitý tvar. Okraj vredu je tuhý, steny sú kolmé a na spodine je špinavo sivá nekrotická hmota. Vred sa hojí atrofickou, hviezdicovitou a depigmentovanou jazvou s hyperpigmentáciou okolia.

Syphilis tertiaria – gumma Syphilis tertiaria – gumma

Terciárny syfilis slizníc má tiež tuberózny alebo gummózny vzhľad. Okrem sliznice sú postihnuté aj pod ňou uložené tkanivá, chrupavky a kosti. Rozpadom týchto terciárnych zmien , ktoré sa vyskytujú často v dutine ústnej a nosovej, vznikajú výrazné, ale nebolestivé deštrukci,e ako je sedlovitý nos, perforácia podnebia a i.

Gummata obsahujú už len malý počet treponém, ale tie sú v nich detekovateľné. Na úspešný záchyt má nadej skôr dôkaz pomocou PCR ako mikroskopia.

Na vzniku gummy sa podieľa bunková precitlivelosť. Prečo sa príznaky objavia až v okamžiku, keď počet treponém klesne na minimum, sa vysvetľuje tým, že treponémy sa dostanú opäť do ofenzívy, napríklad v súvislosti so starnutím organizmu a ako náhle sa začnú znova množiť, spôsobia systémovú a lokálnu bunkovú imunitnú odpoveď.

Neliečený syphilis sa prejavuje niekedy i zmenami v nervovom systéme – neurosyphilis. Už počas sekundárneho štádia, kedy dochádza k výraznému rozsevu T. pallidum, je možné zaznamenať neurologické príznaky typu syfilitickej meningitídy, aneurysma intracraniale, paralysis progresiva, tabes dorsalis. Po rokoch sa potom neurologické prejavy terciárneho syfilisu manifestujú ako gumma CNS, čo je zriedkavé alebo ako parenchymatózny syfilis.

Neurosyphilis Lebka deštruovaná syfilisom

U väčšiny prípadov sa symptómy terciárneho neurosyphilisu objavujú o 10-20 rokov po úvodnej infekcii, ale niekedy i po viac ako 40 rokoch latencie. Naopak, skôr sa príznaky terciárneho syfilisu, vrátane neurologických, môžu objaviť u osôb infikovaných zároveň vírusom HIV.

V diferenciálnej diagnóze treba odlíšiť sarkoidózu, mycosis fungoides, tbc, karcinóm, ulcus cruris, actinomycosis.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.