Včasný syfilis – sekundárny syfilis

Syphilis secundaria

Za 1-10 týždňov po zhojení tvrdého vredu nastupuje sekundárne štádium syfilisu, ktoré trvá 2-3 roky. Drvivá väčšina komplikácií sekundárneho syfilisu vychádza z rozširovania infekcie krvnou cestou. Dochádza k rozsiahlemu šíreniu treponém, ktoré napádajú všetky orgánové systémy a potencionálne všetky telesné tekutiny. Skorý (včasný) syfilis – syphilis secundaria recens – sa klinicky prejavuje charakteristickými vyrážkami na koži tela a na sliznici dutiny ústnej, neskôr syfilitickou alopéciou - vypadávaním vlasov a syfilitickou leukodermou - stratou kožného pigmentu.

Zaplavenie organizmu treponémami v 9.-10. týždni infekcie spôsobuje - roseola syphilitica - nenápadné, nesvrbiace, symetricky rozložené, okrúhle škvrnky priemeru 5-15 mm, hnedasto ružovej farby. Ich povrch je hladký, neošupuje sa, lézie nesplývajú. Najzreteľnejšie sú tieto zmeny v oblasti bočných partií hrudníka a nad flexormi horných končatín, prípadne na dlaniach a stupajach. Zvýraznenie týchto škvŕn možno dosiahnuť krátkodobým fyzickým zaťažením (drepy a pod.)

Syfilitický exantém na dlaniach a stupajach Syfilitický exantém na stupaji Syfilitický rash na chrbáte

Vo včasnom II. štádiu syfilisu sú papulózne vyrážky na koži zriedkavejšie. Prejavuje sa hnedasto červenými nízkymi papulami symetricky na trupe, menej často na končatinách, tvári a na hlave vo vlasovej časti. Papuly sú veľkosti hlavičky špendlíka až niekoľkých centimetrov, ktoré nevyvolávajú subjektívne ťažkosti. Papuly môžu mať na povrchu šupiny – syphilis seborrhoica, syphilis psoriasiformis. Pre vysokú kontagióznosť sú najzávažnejšie condylomata lata, ktoré sa tvoria v intertriginóznych miestach, predovšetkým na veľkých a malý lábiách, perianálne, v predkožkovom vaku, v ústnych kútikoch, v podpazuší, v slabinách, na skróte a inde. Predstavujú rozsiahle plošné, ružovočervené papuly, ktoré môžu rásť až do veľkých rozmerov s prítomnosťou množstva baktérií.

Syphlis – condylomata lata, malé
a veľké lábiá, perianálne
Syphilis – condylomata lata,
perianálne

Syfilitický enantém postihuje slizicu ústnej dutiny výsevom červených škvŕn až papúl, neskôr s belavými povláčikmi – plaques opalines. Na mandliach môžu vzniknúť prejavy syfilitickej angíny tmavočervenej farby, pričom ostro ohraničený zápal zasahuje až na podnebné oblúky. Subjektívne ťažkosti bývajú minimálne.

Približne okolo 4. mesiaca po infikovaní vzniká v II. štádiu ochorenia syfilitická alopécia (vypadávanie vlasov). Môže sa prejaviť buď difúznym preriedením - alopecia diffusa syphilitica, alebo drobno ložiskovým vypadávaním vlasov – alopecia areolaris syphilitica na nezapálenej koži, najprv v spánkovej oblasti, neskôr sa šíri ďalej.

Alopecia syphilitica Alopecia syphilitica

Okolo 5.-6. mesiaca infekcie vzniká leukoderma syphiliticum, vplyvom toxického účinku treponém na tvorbu pigmentu. Najzreteľnejšie sú tieto nepresne ohraničené depigmentované škvrnky v oblasti krku vzadu a po stranách, označované tiež ako Venušin náhrdelník.

Po niekoľkých dňoch až týždňoch prejavy syphilis sekundaria recens miznú a sú vystriedané obdobím bez badateľných zmien, len s pozitívnymi séroreakciami – syphlis secundaria latens (skrytý syfilis). Po určitom čase (niekoľko týždňov až mesiacov) sa opakuje výsev exantému – syphilis secundaria recidivans (opakujúci sa sekundárny syfilis) vo forme makulóznej alebo papulóznej vyrážky. Pri recidívnom syfilise na rozdiel od včasného sekundárneho syfilisu je menej kožných vyrážok, ktoré sú ale väčšie, môžu splývať a ich sfarbenie je bledšie. Obdobia manifestného a latentného syfilisu sa striedajú, pričom intenzita recidívnych prejavov na koži postupne slabne, počet lézií sa znižuje a bezpríznakové latentné obdobia sa predlžujú. Bez liečby trvá sekundárne štádium syfilisu obvykle 2-3 roky. Prejavy sekundárneho syfilisu sú väčšinou sprevádzané nenápadnými celkovými príznakmi, ako je únavnosť, bledosť pokožky, nechutenstvo, subfebrility, myalgie, bolesti zhybov a dlhých kostí, nočné bolesti hlavy, ale aj závažnejšími komplikáciami, ako sú iritis, akútny alebo chronický syfilitický zápal obličky, syfilitická hepatitída, zápaly žíl a ich okolia a včasná syfilitická meningitída- zápal mozgových blán.

V difernciálnej diagnostike je potrebné vylúčiť iné dermatózy, predovšetkým liekové exantémy, infekčné exantémy, psoriázu, hemoroidy, iné leukodermy. Na slizniciach treba oddiferencovať afty, kandidózu, leukoplakiu, herpes simplex, tonzilitídu. V intertriginóznych miestach odlíšiť condyloma acuminatum, malígny lymfóm.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.