Diagnostika

Používa sa priama a nepriama diagnostika.

Nepriamy dôkaz spočíva v detekcii protilátok proti chlamýdiam v krvi alebo v mieste infekcie alebo dôkaz antigénu chlamýdii, teda jednotlivých súčastí bakteriálnej bunky. Pri nepriamom dôkaze nedokazujeme priamo chlamýdie, teda ide o menej presný spôsob diagnostiky. Na dôkaz protilátok sa odoberá venózna krv do sterilnej skúmavky.

Presnejší je priamy dôkaz chlamýdií v mieste infekcie. Najpresnejšia diagnostika infekcie je priamy dôkaz bakteriálnej nukleovej kyseliny – teda chlamýdiovej DNA. Možná je aj kultivačná diagnostika, ale je menej presná. Odber materiálu na diagnostiku závisí od klinických prejavov infekcie. Pokiaľ je to možné, odoberá sa vzorka z miesta infekcie. U muža z moču, výter z močovej rúry. Vhodné je pred výterom urobiť aj masáž prostaty. U žien výter z močovej rúry, výter z krčka maternice.

Vyšetrenie krvi by sa nemalo štandardne používať, ale má skôr slúžiť ako pomocné vyšetrenie.

Pri infekciách vyvolaných Ch. Trachomatis, obzvlášť akútnych, je metódou voľby priamy dôkaz z klinického materiálu – výter z močovej rúry, výter z krčka maternice, moč, ejakulát. Dôkaz protilátok proti Ch. Trachomatis je vhodný pri dlhotrvajúcich infekciách, pri systémovej infekcii a pri neprítomnosti chlamýdií v dolných močových cestách.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.