Diagnostika a liečba

Diagnostika infekcie sa opiera o klinický obraz, laboratórne vyšetrenie a histológiu. Najspolahlivejšou metódou je PCR – dôkaz DNA vírusu. Pri tomto vyšetrení sa robí ster zo žaľuda a výter z močovej rúry špeciálnym tapónom. Nutné je aby pacient hodinu pred vyšetrením nemočil.

Na liečbu bradavíc sa používa široké spektrum prípravkov a fyzikálna liečba. Používajú sa keratolytické masti a lokálne cystostatiká. Odstraňujú sa tekutým dusíkom, laserom, exkochleačnou lyžičkou a elektrokoaguláciou.

Bradavice môžu ustúpiť aj spontánne, bez liečby. Opakovaný výskyt bradavíc je aj po liečbe veľmi častý.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.