Prevencia

Prekonanie infekcie ešte nezaručuje trvalú imunitu. Preto je prevencia veľmi dôležitá. Dôležitá je včasná diagnostika, rýchla účinná terapia, spolupráca pacienta a vyšetrenie všetkých sexuálnych kontaktov. Preventívne opatrenia platia ako pri iných pohlavne prenosných ochoreniach, teda vyhýbaniu sa rizikovému pohlavnému styku, používanie bariérovej antikoncepcie. V prevencii novorodeneckej konjunktivitídy sa uplatňuje spomínaná kredeizácia.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.