Ako sa prenášajú mycoplasmy a ureaplasmy?

Ureaplasmaurealyticum sa náchadzamočovopohlavnom ústrojenstve u 50 % sexuálne aktívne populácie, M. hominis u 30-40%. Často sa diagnostikujú u ľudí bez akýchkoľvek príznakov. Ako pôvodcu STD ich označujeme až po vylúčení iných možných urogenitálnych infekcií.

Prenášajú sa najmä pohlavným stykom.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.