Ako sa prenáša syfilis?

V absolútnej väčšine prípadov sa ochorenie prenáša priamo, pohlavným stykom s infikovaným partnerom. Baktéria v priebehu styku prenikne do sliznice alebo kože mikroskopickými trhlinkami obvykle v genitálnej oblasti.

Výnimočne sa môže infekcia preniesť nepohlavne – krvou, telovými tekutinami, kotaktom s kožnými prejavmi – u zdravotníckych pracovníkov.

Neliečené tehotné ženy môžu preniesť ochorenei cez placentu na plod.

Nepriami prenos prostredníctvom zubných kefiek, príborov, pohárov a pod. je veľmi zriedkavý pre malú odolnosť baktérii voči vplyvom vonkajšieho prostredia.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.