HPV

Infekcie ľudským papilomavírusom sa prejavujú tvorbou viditeľných bradavíc alebo zostávajú bez príznakov.

V súčasnosti je identifikovaných desiatky typov HPV vírusov. HPV vírus sa rozdeluje podľa oblasti, ktorú preferenčne postihuje na anogenitálne formy, kožné a vírusové bradavice dlaní a chodidiel.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.