Syfilis

Syfilis je závažné infekčné ochorenie, ktoré môže postihnúť okrem pohlavných orgánov aj ostatné systémy v ľudskom tele.

Pôvodcom ochorenia je baktéria Treponemapallidum. V neliečených prípadoch prebieha ochorenie v troch štádiách.

V súčasnoti predstavuje syfilis významnú hrozbu. Mnohokrát sú nakazení pacienti prekvapení prítomnosťou tejto pohlavnej choroby a o syfilise takmer nič nevedia. Neskoré štádia syfilisu sú obtiaželiečitelné a môzu mať veľmi negatívny dopad na pacienta či už z neurologického alebo psychiatrického hľadiska.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.