Syfilis

Syfilis je závažné infekčné, systémové, chronické ochorenie, ktoré môže postihnúť okrem pohlavných orgánov aj všetky ostatné systémy. Pôvodca syfilisu je baktéria spirochéta Treponema pallidum subsp. pallidum. V neliečených prípadoch nákaza prebieha v troch štádiách s klinickými prejavmi alebo v období latencie i bez nich. Ide o jednu z najvýznamnejších pohlavne prenosných chorôb.

Syfilis v súčasnosti predstavuje významnú globálnu hrozbu. Je to ďaleko záludnejšie a nebezpečnejšie ochorenie ako je mediálne známe. Uvádza sa, že mohokrát sú nakazení pacienti prekvapení prítomnosťou tejto pohlavnej choroby a že o syfilise takmer vôbec nič nevedia. Prehliadaný syfilis môže, najmä vo vekovej kategórii 19-28 rokov, nepríjemne prekvapiť svojimi neskorými formami, ktoré sú nielen veľmi závažné a ťažko liečiteľné, ale môžu mať veľmi negatívny dopad na samotného človeka, či už z neurologického, alebo psychiatrického hľadiska.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.