Začervenanie na glanse

Začervenanie na glanse, penise, predkožke, žaludi... veľmi časté u sexuálne aktívnych mužov.

Problém, ktorý sa dá výborne diagnostikovať a liečiť. Najčastejšie ide o pleseň, mykózu, ale môže ísť aj o bakteriálny a výnimočne aj vírusový zápal. Začervenanie je častokrát sprevádzané svrbením, diskomfortom a inými nepríjemnými pocitmi. Niekedy aj spontánne problémy so začervenaním penisu prejdú, ale mnohokrát sa vrátia. Preto je vhodná návšteva u špecialistu, urobenie steru z problematických častí, kultivácia a následne cielená liečba. Ak sa problém so začervenaním penisu nerieši, potom sa môže prenášať z partnerky na partnera a späť...

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.
Ďalšie ochorenia