Diagnostika a liečba

Syfilis sa diagnostikuje z krvi, vyšetrením protilátok proti baktérii. Z krvného testu je možné syfilis potvrdiť 2-3 týždne po nákaze.

Je možná aj priama diagnostika. Vyšetruje sa prítomnosť baktérii syfilisu zo spodiny vredu. Uplatňuje sa PCR metóda, pri ktorej sa detekujú génové úseky baktérii.

Základom liečby syfilisu sú antibiotiká, penicilín. Liečba trvá približne 15 dní.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.