Prenos infekcie

Chlamydia trachomatis sa prenáša takmer výlučne pohlavným stykom. Najviac ohrozenou skupinou sú muži aj ženy vo vekových skupinách 15 – 30 rokov. Prenáša sa orálnym, vaginálnym i análnym stykom. Existujú však raritné prípady, kedy infikovaní jedinci vylúčili prenos pohlavným stykom. Riziko nakazenia sa Ch. Trachomatis pri nechránenom pohlavnom styku s nakazenou osobou je asi 60 %. V porovnaní s rizikom infekcie HIV, ktorá je pri nechránenom pohlavnom styku asi 0,3 – 0,6 %, je chlamýdia t. vysoko infekčná! Boli popísané prípady prenosu infekcie z matky na dieťa pri pôrode. Zákernosť infekcie spočíva v tom, že väčšina infikovaných jedincov nemá žiadne klinické príznaky, teda infikovaný nie je nútený vyhľadať lekára a infekciu šíri ďalej medzi sexuálnych partnerov. Z toho vyplývajú aj rizikové faktory, ako nedodržiavanie zásad bezpečného sexu a udržiavanie kontaktu s viacerými sexuálnymi partnermi.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.