Rozdelenie

Chlamýdie sú výlučne vnútrobunkové baktérie.

Rod Chlamydia má 4 najrozšírenejšie druhy:

  • Chlamydia trachomatis
  • Chlamydia pneumoniae, podľa novej klasifikácie Chlamydophila pneumoniae
  • Chlamydia psittaci, podľa novej klasifikácie Chlamydophila psittaci
  • Chlamydia pecorum

Hlavný význam majú Chlamydia trachomatis a Chlamydia pneumoniae, ktoré sú ľudskými patogénmi. Chlamydia psittaci je primárne zvierací patogén s možným prenosom na človeka. V zásade môžeme rozdeliť chlamýdie na dve skupiny,

  • ktoré vyvolávajú infekcie urogenitálneho traktu a reprodukčného
    systému – Chlamydia trachomatis
  • ktoré vyvolávajú infekcie respiračného systému- Chlamydophila
    pneumoniae a Chlamydophila psittaci
MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.