Epidemiológia

Prenos infekcie je možný pohlavným aj nepohlavným stykom. Primárny je prenos je pohlavný, no pre nízku infekciozitu baktérie je nutná opakovaná expozícia, aby došlo ku klinickým prejavom ochorenia (zvýšené riziko pri genitoanálnom styku). Je pravdepodobné, že baktéria je súčasťou normálnej mikroflóry čreva, môže tak dôjsť k infekcii autoinokuláciou.

Ide o časté ochorenie v trópoch a subtrópoch, v miernom pásme a v našich podmienkach je zriedkavé. Endemické oblasti výskytu sú Austrália, Brazília, južná Afrika, Nová Guinea, juh Indie, Karibik a juhovýchodná Ázia. V USA je hlásených menej ako 100 prípadov ročne a vo väčšine prípadov je anamnéza zahraničnej cesty do endemickej oblasti a rizikový pohlavný styk. Postihuje rovnako často mužov i ženy s najčastejším výskytom vo veku 20-40 rokov.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.