Liečba

V terapii sa uplatňujú zásadne antibiotiká. Používajú sa doxyciklín, erytromycín, azitromycín, trimetoprim/sulfametoxazol. Liečba by mala trvať minimálne 3 týždne. Pri neúspechu sa podáva gentamicín intravenózne alebo intramuskulárne. K recidíve môže dôjsť aj po 18 mesiacoch po ukončení liečby. Lokálna liečba zahŕňa aj chirurgické odstránenie vegetácií.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.