Pôvodca ochorenia

Pôvodcom ochorenia je baktéria Calymmatobacterium granulomatis (predtým Donovania granulomatis). Pôvodný názov nesie meno svojho objaviteľa. Ide o gramnegatívnu, nepohyblivú fakultatívne anaeróbnu tyčinku, ktorá je obalená puzdrom.
Objavená bola približne pred sto rokmi Donovanom.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.