Lymphogranuloma venereum

Lymphogranuloma inguinale patrí medzi klasické venerické /pohlavné/ choroby a prenos je takmer výlučne pohlavným stykom. Vyskytuje sa v tropických oblastiach a v subtrópoch Afrika, Ázia a Južná Amerika. V našich podmienkach je výskyt zriedkavý. Podlieha povinnému hláseniu.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.