Diagnostika

V diagnostickom procese je dôležitá anamnéza, najmä pátrame po sexuálnom kontakte v endemickej oblasti, klinický obraz, mikroskopický a kultivačný dôkaz a serologické vyšetrenie.

V dif. dg. je nutné odlíšiť herpes genitalis, tuberkulózu, ulcus molle, syphilis sec, Hodgkinovu chorobu.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.