Klinický obraz

Ochorenie prebieha v troch štádiách. V 1. štádiu po inkubačnej dobe 2-5 týždňov vzniká primárna lézia v podobe pupenca v genitálnej oblasti (podľa spôsobu pohlavného styku aj perianálne, orálne) vo veľkosti asi 4 mm, ktorá sa mení na pľuzgierik a postupne sa vredovite rozpadáva. U mužov sa lézie vyskytujú najmä na penise, na predkožke, v ústí močovej rúry a na žaludi. U žien vo vagíne a v oblasti vonkajšieho genitálu. Defekty sú nebolestivé a hoja sa spontánne. V 2. štádiu, asi po 2 týždňoch od zjavenia sa prvých pľuzgierikov, sa infekcia šíri do regionálnych lymfatických uzlín – u mužov do uzlín v oblasti slabín a u žien panvových a anorektálnych. Tieto uzliny sú zväčšené, bolestivé, splývajú do zhlukov a sú spojené so zapálenou kožou. Uzliny sa rozpadávajú, skvapalnejú a hnis sivobledej farby z nich vyteká početnými fistulami.(Obr. 1-3) Pridružiť sa môže horúčka, nechutenstvo, malátnosť, chudnutie a pod. V 3. štádiu sa proces hojí jazvami, vznikajú zúženiny, jazvenie genitálu a elefantiatické zmeny. V tomto štádiu má ochorenie nepriaznivú prognózu.

Calymmatobacterium granulomatis Calymmatobacterium granulomatis Calymmatobacterium granulomatis
MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.