Diagnostika

Diagnostika infekcie HPV sa opiera o klinický obraz, laboratórnu diagnostiku a histopatologické vyšetrenie. Klinické lézie sú viditeľné voľným okom. Pri subklinických léziách, ktoré nie sú viditeľné, musíme použiť niektoré diagnostické metódy:

  • Test s 3-5 % kyselinou octovou
  • Histologické a cytologické vyšetrenie bioptického materiálu
  • Molekulárno-biologické metódy – (DNA diagnostika)

Test s kyselinou octovou má využitie predovšetkým v gynekologickej praxi v kombinácii s kolposkopiou. Kyselina sa nanáša na oblasť vonkajšieho genitálu, nechá sa pôsobiť 5-10 minút a potom hodnotíme výsledok. Oblasti postihnuté HPV infekciou typicky vyblednú. Test je však málo špecifický aj senzitívny, pretože vyblednuté oblasti mnohokrát neobsahujú HPC vírus a naopak normálna sliznica môže obsahovať vírus. V prípade nutnosti potvrdenia infekcie je nutné odobrať zo suspektnej oblasti biopsiu za účelom detekcie histologických a cytologických zmien. Najspoľahlivejšiu diagnostiku predstavujú molekulárno-biologické metódy, predovšetkým metóda PCR s najväčšou senzitivitou.

Pri diagnostike PCR sa robí ster z glans penisu a výter z močovej rúry špeciálnymi tampónmi, ktoré sa zasielajú v transportnom médiu do laboratória. Nutné je, aby pacient aspoň hodinu pred diagnostickým výterom nemočil! Vyšetrenie u mužov nie je hradené zo zdravotného poistenia a pacient si ho hradí v plnej výške.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.