Zmena ordinačných hodín dňa 21.2.2020 v Bánovciach nad Bebravou a v Trenčíne.
Bradavice

Bradavice sú infekčné epiteliómy kože, ktorých klinický obraz sa líši podľa lokalizácie. Môžu byť plantárne (hĺbkové alebo ploché) alebo obyčajné - veruccae vulgares, ktoré sa môžu vyskytovať kdekoľvek na povrchu kože (najčastejšie na rukách a prstoch).

Hĺbkové plantárne bradavice sa vyskytujú najčastejšie ako solitárne lézie, ktoré môžu byť čiernej farby a bolestivé. Môžeme na nich pozorovať malé čierne „bodky,“ čo je spôsobené trombózami kapilár v kóriu. Bývajú veľmi bolestivé.

Obyčajné bradavice bývajú predilekčne lokalizované na akrách, v oblastiach so slabšou mikrocirkuláciou – prsty nôh a rúk, no môžu sa vyskytovať kdekoľvek na kožnom povrchu. Infekcia môže vzniknúť ako profesionálna nákaza u ľudí, čo pracujú s mäsom. V mieste inokulácie vírusu sa objavuje najskôr drobná, ostro ohraničená, exofyticky rastúca papula farby okolitej kože, ktorá je tuhá. Jej povrch sa postupne stáva drsnejším a sfarbuje sa do žltohneda. Priemer papúl nebýva väčší ako 1 cm, ale v okolí sa často vyskytujú dcérske bradavice. Autoinokuláciou je možné šírenie bradavíc, napr. z jedného prsta na susedný alebo na vzdialenejšie miesta kožného povrchu. Tvar bradavíc závisí od ich lokalizácie. Na lícach sú ploché papuly, v okolí očí a úst nitkovité bradavice, kónické papuly sa nachádzajú na chrbtoch prstov a rúk, v kapilíciu je charakteristický výrazný exofytický rast a na dlaniach plochý povrch často v tvare mozaiky.

Verrucae planae iuveniles sú bradavice mladistvých, predilekčne sa vyskytujú na chrbtoch rúk a predlaktí, na čele a v spánkovej oblasti. Sú typické u mladých ľudí vo forme plochých papúl s priemerom niekoľko milimetrov, žltohnedej farby. Vznikajú v miestach mechanického dráždenia kože, napr. po poškriabaní.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.