Zmena ordinačných hodín dňa 21.2.2020 v Bánovciach nad Bebravou a v Trenčíne.
Epidermodysplasia verruciformis

Bradavicovitá epidermodysplázia je zriedkavé vírusové ochorenie kože s rizikom malígneho zvrhnutia. Prejavy začínajú v mladšom školskom veku. Na tvári a trupe sa objavujú mnohopočetné veľké, ploché bradavice bledooranžovej farby. Ochorenie ma chronický priebeh. K malígnej premene bradavíc dochádza zväčša v 4. až 5. dekáde života. Ochorenie býva spojené s mentálnou retardáciou.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.