Zmena ordinačných hodín dňa 21.2.2020 v Bánovciach nad Bebravou a v Trenčíne.
Bradavíc

Pri bradaviciach spočíva liečba v lokálnej aplikácii keratolytických mastí, napr. 10-40% kyselina salycilová, 3% formaldehyd, 10% glutaraldehyd alebo lokálne cytostatikum 5-fluorouracil. Bradavice možno radikálne odstrániť lokálnej anestézii tekutým dusíkom, laserom, exkochleačnou lyžičkou, elektrokoaguláciou. Pri recidivujúcich a početných bradaviciach je možné podávať imunomodulačnú liečbu – izoprinosín. Pozoruje sa aj spontánny ústup bradavíc bez liečby.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.