Zmena ordinačných hodín dňa 21.2.2020 v Bánovciach nad Bebravou a v Trenčíne.
HPV infekcia krčka maternice

HPV infekcia krčka maternice diagnostika a liečba spadá do gynekologickej praxe. Dôležitá je prevencia infekcie, aktívne vyhľadávanie infekcie pri preventívnych gynekologických prehliadkach a očkovanie najmä u mladých žien ešte pred začatím aktívneho pohlavného života.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.