Prehľad ochorení vyvolaných typmi HPV

Prehľad ochorení vyvolaných jednotlivými typmi papilomavírusov.

Kožné ochorenia – nongenital HPV typ
Hĺbkové plantárne bradavice (myrmecias) 3, 10, 27, 28, 38, 41, 49
Bradavice mäsiarov – bradavice ľudí ,ktorí pracujú s mäsom, hydinou a rybami 1, 2, 3, 4, 7, 10, 28
Mozaikové bradavice 2, 27, 57
Unguálny spinocelulárny karcinóm 16
Epidermodysplasia verruciformis benígne 2, 3, 10, 12, 15, 19, 36, 46, 47, 50
Epidermodysplasia verruciformis benígne alebo malígne 5, 8, 9, 10, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 37, 38
Nongenital slizničné infekcie
Respiračná papilomatóza 6, 11
Spinocelulárny karcinóm pľúc 6, 11, 16, 18
Laryngeálny papilóm 6, 11, 30
Papilóm čeľustnej dutiny 57
Spinocelulárny karcinóm dutín 16, 18
Karcinóm spojiviek 16
Orálna fokálna epiteliálna hyperplázia - Heckova choroba 6, 11, 30
Orálny karcinóm 16, 18
Orálna leukoplakia 16, 18
Spinocelulárny karcinóm pažeráka 16, 18
Anogenitálne formy
Condyloma acuminatum 6, 11, 30, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 54
Bowenoidova papulóza 16, 18, 34, 39, 42, 45
Bowenova choroba 16, 18, 31, 34
Obrie kondylómy – Buschke-Lowensteinove nádory 6, 11
Nešpecifikované intraepiteliálne neoplázie 30, 34, 39, 40, 53, 57, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69
Low-grade intraepiteliálnych neoplázií 6, 11, 43
Intermediálne intraepiteliálne neoplázie 31, 33, 35, 42, 44, 45, 51, 52
High-grade intraepiteliálnych neoplázií 16, 18, 56, 58
Karcinóm vulvy 6, 11, 16, 18
Karcinóm pošvy 16
Karcinóm krčka maternice 16, 18, 31
Karcinóm konečníka 16, 31, 32, 33
Carcinoma in situ penisu – erythroplasia of Queyrat 16
Karcinóm penisu 16, 18
MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.