ORDINAČNÉ HODINY POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV viac informácií nájdete tu.

Prevencia a očkovanie

Dôležitá prevencia. Účinnou prevenciou je dodržiavanie zásad chráneného pohlavného styku, nestriedanie sexuálnych partnerov. U mladých žien a tak isto u mužov je možné očkovanie proti vysokorizikovým typom HPV. Neoddeliteľnou súčasťou prevencie rakoviny krčka maternice u žien sú pravidelné gynekologické prehliadky. Vakcinácia spolu s pravidelným screeningom môžu v budúcnosti výrazne prispieť k zníženiu výskytu rakoviny krčka maternice. V prípade klinických prejavov infekcie HPV je nutné dodržiavať sexuálnu abstinenciu, čím skôr vyhľadať odbornú lekársku pomoc a začať adekvátnu terapiu, čím sa predíde ďalšiemu šíreniu infekcie.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.