Štruktúra papilomavírusov

Papilomavírusy patria do samostatnej čeľade Papilomaviridae, kam patria papilomavírusy ľudí (HPV – human papilloma virus). V súčasnosti sa eviduje viac ako 100 typov HPV. K produkcii vírusových častíc môže dôjsť len vo vysoko diferencovaných bunkách – keratinocytoch, preto je rozmnožovanie vírusu viazané na deliace sa bunky dlaždicovitého epitelu kože a slizníc, odkiaľ bunky nakoniec odpadnú do okolitého prostredia.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.