Epidemiológia

Kvapavka je klasická pohlavná choroba. Šíri sa takmer výlučne pohlavným stykom – klasickým vaginálnym, orálnym aj análnym. Prenos infekcie na novorodenca pri pôrode je v dnešnej dobe pri prevencii takmer vylúčený. Nepohlavný prenos vlhkými uterákmi alebo bielizňou, pri spoločných kúpeľoch, či infekcia oka znečistenými prstami sú veľmi zriedkavé, skôr v rodinách s nízkym hygienickým štandardom. V rokoch 1967-1987 bol počet novo diagnostikovaných prípadov kvapavky 2200 - 3370 ročne. Postupom času došlo k poklesu ochorení a v západnej Európe a v USA je to 128-130 / 100000 obyvateľov za obdobie 1998-2002. Výskyt je do značnej miery sezónny, čo súvisí s turizmom, poskytovaním sexuálnych služieb a pod. Najvyšší výskyt ochorenia je pozorovaný vo vekovej kategórii 20-40 rokov.

Človek je jediným hostiteľom v prírode. Prameňom nákazy je chorý človek s akútnou formou kvapavky alebo zdravý bezpríznakový nosič. Najmä u žien sa popisuje až 50% zdravých nosičiek!!!

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.