Liečba

Kvapavka je ochorenie liečiteľné. V terapii sa uplatňujú antibiotiká perorálne jednorazovo ofloxacín, ciprofloxacín – nie v gravidite. Gravidným sa podáva jednorazovo cefotaxím i.m. alebo ceftriaxon. Vzhľadom na častú súčasnú chlamýdiovú infekciu je vhodná kombinovaná terapia s doxycyklínom.

Kvapavka podlieha povinnému hláseniu. Sedem dní po ukončení terapie je nutné kontrolné kultivačné vyšetrenie. Pri prvom i kontrolnom vyšetrení sa robí sérologický test na syfilis povinne a na HIV infekciu.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.