ORDINAČNÉ HODINY POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV viac informácií nájdete tu.

Epidemiológia

Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum.

V pohlavnom ústrojenstve sa nachádzajú najčastejšie práve tieto mykoplasmy. Ureaplasma urealyticum sa nachádza u 50% sexuálne aktívnej populácie, Mycoplasma hominis asi u 30-40%. Bývajú často izolované aj u klinicky zdravých osôb, u žien dokonca v 35-80% prípadov. Jedná sa o fakultatívne patogénne baktérie, ako pôvodcovia STD sa môžu označiť až po vylúčení všetkých ostatných urogenitálnych infekcií.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.