Klinický obraz

Vzhľadom k bežnej kolonizácii urogenitálneho traktu možno predpokladať, že tieto mikróby sú príčinou včasných i neskorých endometritíd, chorioamnionitíd, prípadne i predčasných ruptúr plodových blán. Ďalej môžu byť u žien príčinou vaginitídy a môžu sa podieľať na Pelvic Inflammatory diseases –PID. Často sa nachádzajú pri výskyte bakteriálnej vaginózy, kde nie sú etiologickým agens, skôr tu nachádzajú priaznivé podmienky. Obe baktérie sú nachádzané v hemokultúrach u asi 10% žien s popôrodnou horúčkou. Práve v týchto prípadoch sa predpokladá, že U. urealyticum zohráva kľúčovú úlohu vzniku infekcie plodových blán, bez toho, aby bola ich priamym vyvolávateľom.

U mužov je spoluúčasť oboch druhov pri vzniku prostatitíd s častým prechodom do chronických foriem. Najmä U. urealyticum je príčinou non-gonoroických uretritíd so seróznym fluórom a dyzurickými ťažkosťami.

Mykoplasmové a ureaplasmové infekcie sú u oboch pohlaví často združené s chlamýdiovou infekciou a inými bakteriálnymi infekciami, najmä Neisseria gonorrhoeae a Strepotococcus agalactiae. Z uvedeného vyplýva, že mykoplasmová infekcia je prenášaná hlavne pohlavným stykom.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.