Liečba

Mykoplasmové baktérie sú dobre citlivé na tetracyklínové antibiotiká - v súčasnosti sa používa doxycyklín, ďalej makrolidy – azitromycin, klaritromycin a účinné môžu byť aj fluorované chinolóny – najlepšie 4.generácie. Dôležité sú preventívne opatrenia, ako sexuálna hygiena a bariérová antikoncepcia.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.