Etiopatogenéza

Patogenéza syfilisu je aj v dnešnej dobe tak trochu nedoriešenou lekárskou hádankou. Vieme, že syfilis prebieha vo fázach, že neliečené ochorenie môže mať zdĺhavý, viacročný priebeh a že zahŕňa stav latencie, ktorý je zrejme sprevádzaný doposiaľ málo preštudovanými možnosťami reaktivácie.

V absolútnej väčšine prípadov sa ochorenie prenáša priamo, pohlavným stykom s infikovaným partnerom. Pôvodca syfilisu je počas pohlavného styku naočkovaný do sliznice alebo kože mikroskopickými trhlinkami obvykle v genitálnej oblasti či v oblasti anorekta. Vzácne môže byť infekcia prenesená nepohlavne – kontaktom s krvou či telovými tekutinami, výnimočne kontaktom s kožnými prejavmi infekcie, napr. u zdravotníckych pracovníkov. Neliečené tehotné ženy môžu preniesť ochorenie cez placentu na plod – syphilis connata! Mimoriadne vzácne môže byť infekcia prenesená nepriamo, prostredníctvom zubných kefiek, príborov, pohárov a podobne, kvôli malej odolnosti treponém voči vplyvom vonkajšieho prostredia. Nákaza je možná aj poranením pri práci s orgánmi experimentálnych zvierat, v ktorých sa udržujú živé treponémy. Existuje tzv. dekapitovaný syfilis – bez primárnej kožnej lézie, hneď s prejavmi sekundárneho štádia, ktorý vzniká za výnimočných situácií, ako sú vojna, živelné katastrofy, podaním čerstvej nekonzervovanej krvi obsahujúcej treponémy.

Maskovaný syfilis – môže vzniknúť vtedy, ak sa náhodne podá nedostatočná dávka antisyfiliticky pôsobiacich liečiv, napr. penicilín pri tonzilitíde, počas inkubačného času syfilisu, čím sa oddiali vznik primárneho štádia, príp. sa môžu zastrieť prejavy primárneho aj včasného sekundárneho syfilisu. Pozitívne sú len séroreakcie na syfilis.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.