Liečba

Základom liečby syfilisu je podávanie penicilínu. Do liečby bol zavedený v roku 1943 a do dnešnej doby ho neprekonalo žiadne antibiotikum. Ide o najefektívnejšiu dostupnú terapiu. Optimálnou terapiou syfilisu je podávanie penicilínu parenterálne. Odporúča sa prokainpenicilin a benzatinpenicilin. Dĺžka liečby závisí od štádia syfilisu. Včasný syfilis sa lieči priemerne 15 dní, pri neskorom je tendencia k dlhšej terapii - 3 až 4 týždne. Pri neurosyfilise je nutné podať penicilín intravenózne a má svoje špecifické rysy. Podstatné je začať liečbu čo najskôr!

Pri alergii na penicilín sú alternatívou makrolidy alebo doxycyklin. Odporúča sa spiramycin, erytromycin. U tehotných žien sa má podávať výhradne penicilín, takže alergickí pacienti majú podstúpiť desenzitizáciu, kvôli tomu, že liečba ostatnými preparátmi nemusí byť bezpečná v tehotenstve. V prípade, že sa matka v gravidite lieči makrolidovým antibiotikom, na dieťa sa pozerá tak, akoby sa narodilo neliečenej matke. Je nutné ho preliečiť penicilínom a pravidelne sledovať.

Liečba antibiotikmi môže viesť k negativizácii výsledkov serologického vyšetrenia alebo k tomu, že sa serologické reakcie nerozvinú, v prípade, že sa antibiotiká nasadia včas, buď cielene, alebo náhodne, napr. pri pridruženom respiračnom ochorení.

Pri liečbe penicilínovými tab. môžeme v prvých 24 hodinách zaznamenať akútny horúčkový stav, čo nazývame Jarisch-Herxheimerovou reakciou. Prejavuje sa horúčkou, bolesťou hlavy, svalov, tachykardiou, hypotenziou a začervenaním kože. Pri závažnom stave je nutné podať kortikoidy. Táto reakcia sa vysvetľuje náhlym uvoľnením treponémových lipopolysacharidov do organizmu. Vyskytuje sa u asi 1% pacientov, najčastejšie pri primárnom alebo sekundárnom syfilise, rádovo niekoľko hodín po podaní liečiva.

Dispenzarizácia – po liečbe sa pacienti pravidelne sledujú opakovanými serologickými vyšetreniami a opakovanými vyšetreniami rôznymi špecialistami. Veľmi dôležité je vyšetrenie a preliečenie všetkých sexuálnych partnerov!!!

Syfilis v súčasnosti predstavuje významnú globálnu hrozbu. Je to ďaleko záludnejšie a nebezpečnejšie ochorenie, ako je mediálne známe. Uvádza sa, že mnohokrát sú nakazení pacienti prekvapení prítomnosťou tejto pohlavnej choroby a že o syfilise takmer vôbec nič nevedia. Prehliadaný syfilis môže, najmä vo vekovej kategórií 19-28 rokov, nepríjemne prekvapiť svojimi neskorými formami, ktoré sú nielen veľmi závažné a ťažko liečiteľné, ale môžu mať veľmi negatívny dopad na samotného človeka, či už z neurologického, alebo psychiatrického hľadiska.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.