ORDINAČNÉ HODINY POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV viac informácií nájdete tu.

Syfilis vrodený

Vrodený syfilis sa od získaného odlišuje nielen spôsobom vzniku, ale aj klinickými prejavmi. Plod sa od chorej matky infikuje transplacentárne po 4. mesiaci gravidity. Podľa najnovších poznatkov sa T. pallidum dokázala v potratených plodoch starých asi 10 týždňov a v amnionovej tekutine okolo 16 týždňa gravidity. Plod je teda ohrozený v celom priebehu tehotenstva, nielen po 4 mesiaci, ako sa donedávna predpokladalo. Vo včasnom štádiu gravidity sa však nevyvíja charakteristická histopatologická odpoveď na infekciu. Počty prípadov kongenitálneho syfilisu kopírujú počty primárneho a sekundárneho syfilisu u mladých žien. Prenosnosť je najvyššia v úvodných fázach syfilisu. Celkovo teda platí, že čím staršia je infekcia matky, tým menšia je pravdepodobnosť nákazy dieťaťa. Tento poznatok sa označuje ako Kassowitzove pravidlo.

Keďže treponémy sa dostávajú priamo do krvného obehu plodu, nevznikajú prejavy primárneho syfilisu (ulcus durum). Čerstvý syfilis matky spôsobuje výrazné poškodenie plodu a naopak matka so starou infekciou môže porodiť aj zdravé dieťa. Ak matka s čerstvým syfilisom nebola správne a dostatočne liečená, dochádza v dôsledku masívneho zaplavenia plodu treponémami k potratu alebo k predčasnému pôrodu mŕtveho plodu v 6.-7. mesiaci gravidity. Matke so staršou infekciou sa môže narodiť dieťa s klinickými prejavmi aktívneho syfilisu alebo sa narodí zdanlivo zdravé dieťa, u ktorého sa po mesiacoch až rokoch objavia príznaky neskorého vrodeného syfilisu, prípadne sa narodí zdravé dieťa. Dieťa sa môže infikovať aj počas pôrodu pri kontakte kože alebo sliznice s chorobnými prejavmi včasného syfilisu matky, vtedy vzniká ulcus durum ako prejav získaného syfilisu.

Kongenitálny syfilis môžeme rozdeliť na včasný a neskorý.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.