Diagnostika vrodeného syfilisu

Diagnostiku kongenitálneho syfilisu umožňujú v súčasnosti tieto metódy: serologické vyšetrenie likvoru a krvného séra, vyšetrenie kožno-slizničných lézií a cerebrospinálneho moku pomocou PCR, rentgenologické vyšetrenie dlhých kostí.

V praxi môžu vzniknúť tieto varianty nálezov:

  • 1. dieťa sa narodí zdravé a má len pasívne prenesené IgG
  • 2. dieťa sa narodí infikované, bez príznakov, ale má špecifické IgM
  • 3. dieťa sa narodí infikované, s klinickými príznakmi a protilátkami IgM

Ak sú naviac prítomné kožno-slizničné lézie, zmeny placenty a pupočníku je možné využiť metódy priameho dôkazu, predovšetkým PCR. Serologické kontroly u detí syfilitických matiek sa obvykle odporúčajú v týchto intervaloch: po pôrode v 1., 2., 3., 6., 12., 24., mesiaci života. Po pol roku života dieťaťa pasívne prenesené protilátky vymiznú. Známkou vrodeného syfilisu je prítomnosť alebo vzostup IgM, prípadne pretrvávanie IgG po 18. mesiaci života dieťaťa.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.