Neskorý syfilis

Klinické prejavy neskorého vrodeného syfilisu sa zjavujú po viac ako 2–4 rokoch života a najrozvinutejšie sú v období puberty. Môžu sa objaviť malformácie infikovaných rastúcich tkanív, ktoré sú spôsobené v podstate chronickým zápalom. U 60 % detí, je infekcia subklinická. Charakteristické príznaky, ktoré sa vyskytujú asi u 40 % detí, nazývame stigmy. Typickým príznakom je Hutchinsonov trias – Hutchinsonove zuby (horné rezáky majú súdkovitý tvar a na reznej ploche polmesiačikovitú prehĺbeninu), parenchymatózna keratitída a hluchota.

Hutchinsonove zuby Hutchinsonove zuby

Inými známkami tejto formy syfilisu sú zmeny na kostiach: deformity lebky (caput quadratum s prominenciami čelovej kosti), sedlovitý nos, gotické podnebie, perforácia podnebia, morušovité moláre, zhrubnutie mediálneho konca kľúčnej kosti – Higoumenakisov príznak, šablovité tíbie a nebolestivé opuchy kolien a lakťov – Cluttonove kĺby. Na koži sa môžu vyvinúť prejavy podobné terciárnemu získanému syfilisu ako gumma a tuberózny syfilid. Poškodenie nervového systému sa prejavuje poruchami reči a intelektu, parézami a niekedy aj juvenilnou paralýzou a tebes dorsalis. Okrem už spomínaných vnútorných orgánov môže byť postihnutý srdcový sval, endokard a obličky.

V diferencialnej diagnóze treba myslieť na iritačnú plienkovú dermatitídu, vyvolanú vnútornými či vonkajšími toxickými vplyvmi, najčastejšie v 2.-4. mesiaci života v genitogluteálnej oblasti.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.