Preventívne opatrenia

Z hľadiska laboratórnej medicíny je v prevencii vrodeného syfilisu nutné venovať pozornosť prenatálnemu a popôrodnému screeningu. Prvý tehotenský screening na syfilis má byť urobený v 3. mesiaci gravidity a odráža situáciu pred počatím a na samom začiatku tehotenstva. Vzhľadom k možnému diagnostickému oknu a priebežnému ohrozeniu plodu, má druhý screening prebehnúť približne v 7. mesiaci gravidity. Všetkým matkám, ktoré prekonali syfilis alebo bol u nich novo zistený, sa poskytuje liečba, typicky na prelome 3. a 4. mesiaca a 6. a 7. mesiaca tehotenstva.

Screeningové reakcie po pôrode sa robia z pupočníkovej krvi. Pri pozitivite sa nález musí porovnať s krvou žilovou, pretože pupočníková krv môže byť zdrojom falošne pozitívnych výsledkov. Ideálne je porovnať nález z pupočníkovej krvi s nálezom z materskej žilovej krvi odobranej v prvej pôrodnej dobe.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr. Roman Sokol, MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.